Senses of Croatia

Senses of Croatia je projekt kreiran na inicijativnu studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sa svrhom promoviranja Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije kroz društvenu mrežu Instagram. Ono što je studente potaknulo na pokretanje ovog projekta je aktivan doprinos promidžbi Hrvatskog turizma. Projektom se nastoji približiti identitet Hrvatske onima kojima je kao destinacija privlačna te omogućiti doživljaj kroz fotografije, video zapise i storytelling.

Osnovni cilj projekta je jačanje brenda Hrvatske kroz vizualnu i verbalnu komunikaciju na popularnoj društvenoj mreži Instagram te revitalizacija Hrvatskog turizma kroz društvene mreže u post-pandemijsko vrijeme. Rad na projektu ujedno je prilika studentima za praktičnu primjenu stečenih znanja kroz stvaranje kreativnog sadržaja koji pridonosi promidžbi Hrvatskog turizma.

Link na Instagram – https://www.instagram.com/senses.of.croatia/

Skip to content