Stručna praksa

PORUKA:

Stručna praksa je obvezni dio nastavnog procesa studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju FMTU-a.

UVODNI TEKST O STRUČNOJ PRAKSI:

S obzirom na dinamično okruženje i brze promjene koje prate suvremeni menadžment biti uspješan danas znači biti bolji od drugih, posjedovati neka znanja, vještine i kompetencije koje Vas ističu na konkurentnom tržištu. Ukorak s novim trendovima sustavnog obrazovanja, ali i tržišta rada, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je prepoznao potrebu direktnog kontakta studenata i gospodarskih subjekata te se kroz nastavni plan i program implementira izvođenje stručne prakse studenata.

Stručna praksa studenata dio je izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija i obvezna je za sve redovite i izvanredne studente studijskih programa „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“. Stručna praksa organizira se i izvodi kao sastavni dio redovite nastave, na način kako je to propisano studijskim programom.

Stručna praksa organizira se i izvodi tijekom četvrte godine studija u osmom (ljetnom) semestru u trajanju od 350 (tri stotine i pedeset) sati, s tim da je redovnim studentima obveza odrađivanja 300 sati stručne prakse dok za izvanredne studente iznosi 150 sati.

Za uspješno izvršenu stručnu praksu, student stječe 14 ECTS bodova, a uspjeh na ispitu iz predmeta „Stručna praksa“ iskazuje se opisnom ocjenom „zadovoljio“.

Za realizaciju stručne prakse studentima je na raspolaganju preko 170 hotelskih objekta u 55 hotelskih poduzeća na području cijele Republike Hrvatske. 

Po uspješnom završetku stručne prakse, studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu omogućeno je da budu konkurentniji na tržištu rada i da budu spremniji za nove radne izazove s kojima će se susresti u poslovnoj budućnosti.

Skip to content