Tourism out of the box

Tourism out of the Box su mjesečni susretni za studente i alumnie fakulteta koje organizira Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija sa svojim partnerima, STEP RI d.o.o., FMTU – Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te Udrugom diplomiranih studenata FMTU Opatija.

Osnovni cilj je razmjena iskustava i korisnih informacija između postojećih poduzetnika i onih koji to žele postati.

Meetup se provodi u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“ koji je usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanja i usavršavanja temeljenih na radu te povezivanju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

Samo neki od dosadašnjih predavača:

 • Ivan Bengeri
 • Selimir Ognjenović
 • Elizabeta Milanović Glavica
 • Karmela Višković
 • Marko Gnjidić
 • Paul Bradbury
 • Andrija Čolak
 • Janko Kezele
 • Sanja Stamenić Oštrić
 • Putoholičari (Iva i Branko)
 • Miho Borković
 • Katica Hauptfeld

Dosadašnje meetup –ove možete pogledati na: https://www.youtube.com/@fakultetzamenadzmentuturiz3824/playlists

Skip to content