Game changer radionice

Game Changer radionice/edukacije za studente provode se s ciljem jačanja mekih vještina studenata te omogućavanja bržeg i jednostavnijeg uključivanja na tržište rada.

Samo neke od održanih radionica/edukacija:

Naziv radionice/edukacije

Predavač

Kako pisati objave za Facebook i Instagram

Escape d.o.o.

Kako napisati životopis i motivacijsko pismo

Nikoleta Zubić

Kako sam? (Burnout i Mindfulness)

Borka Ogrizović

Design Thinking

Mario Vukelić

Usmeno predstavljanje (intervju za posao)

Nikoleta Zubić

Lideri modernog doba

Jelena Berečić

Tko sam ja i tko mogu postati

Nevena Tolanov

Izrada CV-a i motivacijskog pisma

Nikoleta Zubić

A je li to za mene (Posao u turističkoj zajednici)

Ivana Kovačić

Krizno komuniciranje na društvenim mrežama

Diana Cokarić

Emocionalna inteligencija-alat mogu uspjeha

Nevena Tolanov

Kako se pripremiti za razgovor za posao

Nikoleta Zubić

Canva za početnike (Canva 101 )

Paula Petrinec

A je li to za mene (Posao operativnog direktora)

Fiorela Morožin

Pozitivno misliti i prevladati prepreke

Nevena Tolanov

Assessing people in the workplace (engleski)

Elizabeth Ineson

Komunikacijske vještine

Borka Ogrizović

Izazovi kreativnog vođenja u post Covid svijetu

Velimir Srića

Trendovi outdoor turizma u destinaciji

Vedran Zubović

Društvene mreže u turizmu

Marina Perišić Prodan i Tomislav Car

Zašto volim raditi na recepciji

Mladen Kapović

Tjedan Poduzetništva na FMTU

 

Komunikacijske vještine

Borka Ogrizović

Gdje se nalaze gradovi i općine u procesu provođenja lokalnog ekonomskog razvoja

Maša Trinajstić

Zablistaj pred poslodavcem

Nikoleta Zubić

Skip to content