Održana 40. elektronička sjednica Senata

Sukladno preporukama i uputama vezanim za izvanredne okolnosti obustave neposredne nastave i svih poslova koji nisu nužni za djelovanje institucija, a uzrokovane pandemijom koranavirusa COVID-19, danas je održana  elektronička sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci.   

Rektorica se uvodnim slovom obratila članovima Senata te zahvalila na dosadašnjim aktivnostima kojima su osigurali nastavak poslovnih i nastavnih procesa na način primjeren trenutnim  okolnostima.

Zahvalila je svima na podršci i konstruktivnim doprinosima putem različitih oblika telefonske i e-komunikacije. Istaknula je u svom pismu da je dnevni red ove elektroničke sjednice pripremljen kako bi omogućili donošenje nužnih odluka za redovito funkcioniranje Sveučilišta, ali i rutinsko donošenje odluka o pitanjima koja nisu nužna, ali osiguravaju nesmetani tijek nastavnih,  znanstvenih i poslovnih procesa.

Sukladno Poslovniku o radu Senata, odluke Senata na elektroničkim sjednicama trebaju biti jednoglasno podržane kako bi bile usvojene. Svi članovi Senata pristupili su sjednici i obavili cjelovito glasovanje elektroničkim putem.

Nakon zaključenog glasovanja usvojena je odluka kojom se prof. dr. sc. Sonju Pezelj-Ribarić, dr. med. dent. imenuje osobom ovlaštenom da u poslovanju podružnice – Fakulteta dentalne medicine zastupa osnivača do izbora dekana Fakulteta, a najkasnije do 30. rujna 2020. Prof. dr. sc. Sonja Pezelj- Ribarić  potvrđena je i za članicu Senata iz redova znanstveno–nastavne sastavnice Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci.

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je prvi izbor u zvanje redovite profesorice dr. sc. Ivani Štimac Grandić s  Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Senat Sveučilišta u Rijeci jednoglasno je usvojio i odluku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Tiboru Poganju, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini. Počasno zvanje i naslov dodjeljuje se prof.  dr.  sc. Tiboru  Poganju za posebne zasluge, za razvoj i napredak Pomorskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.

Članovi Senata jednoglasno su podržali i odluku o broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. akademskoj godini. 

Jednoglasno  su usvojene i odluke   o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci te o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020. Usvojena je i odluka o dodjeli stipendija/financijskih pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2019./2020. akademskoj godini.

Na 40. elektroničkoj sjednici Senata jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Praktična znanost za zdravstvenu profesiju“, Medicinskog fakulteta u Rijeci. Program  cjeloživotnog  obrazovanja je program usavršavanja s ECTS bodovima, a završetkom programa stječe se 5,5 ECST bodova.

Članovi Senata jednoglasno su primili na znanje izvješća rektorice, prorektora i predstavnika studenata.

Skip to content